Rozmery kovaná bránka – oblúková

Rozmery kovaná bránka - oblúková