Rozmery kovaná koľajová bránka – oblúková

Rozmery kovaná koľajová bránka - oblúková