Rozmery kovaná koľajová bránka

Rozmery kovaná koľajová bránka