Rozmery kovaná dvojkrídlová bránka – oblúková

Rozmery kovaná dvojkrídlová bránka - oblúková